92

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

چکیده : مرتيكـِه بيـشعورِ نَفـَهـم دركـ نميكنه عَوضـيبِـش ميگم من هرچي پول بخـاي بِـت ميدَم كِـ  بـدي واسـم ... با عنوان : 92 بخوانید :
مرتيكـِه بيـشعورِ نَفـَهـم

دركـ نميكنه عَوضـي

بِـش ميگم من هرچي پول بخـاي بِـت ميدَم كِـ  بـدي واسـم برنـامه ريزي كنن هـرروز يـا هر هفته

ميگه نـه تو بـايد حتمـا DVD هـايِ آموزشيمونو هم بخـري 

ميگم من DVD نميخـام اگـ هم بخـام فقط چن تـا مبحث از رياضـي و فيزيكـ رو ميخرم ازتـون

ميگـه نه بايـد مالِ همـه درسا رو بخـري =/

بش گفتم ديـگه نميـخاد واسـم برنـامه ريزي كنـي بـاي =/

گُف دُخـتر تو چِقـد لجـبـازي مـن كه منظورَم ايـن نيـس =/

كُصكشِ خنـگ نميدونـم چِجوري بعضيا بـِش ميگن مُهَندِس =/

...
نویسنده : بازدید : 14 تاريخ : شنبه 1 مهر 1396 ساعت: 0:26